Tjänster

Datorservice

CapTeam ABs personal har en lång erfarenhet av att felsöka och även rädda information från krashade datorer. Vi fokuserar på att rädda information i första hand och datorn/hårdisken/USB minnet kommer i andra hand.

Administration

Visma – kom igång  med effektiv o säker administration – lär dig använda rapporterna för att ta kontroll över utvecklingen. Undvik tidstjuvar – utnyttja dina befintliga system! Undvik problem vid frånvaro av adm personal – vi hjälper dig att skapa rutiner!

Utbildning

Traditionell utbildning är lärarledda utbildningar som går igenom ett eller flera program. Utbildningarnas längd variera beroende på förkunskaper och kunskapsmål.   Deltagarna på utbildningarna kan vara enbart för ert företag eller från flera företag dock är maxantalet 6 personer.   Kurserna kan genomföras i våra lokaler eller i era egna lokaler.       Exempel på utbildningar vi erbjuder:  
  • Introduktion till företagsredovisning
  • Bokföring
  • Ekonomistyrning, styrning för att nå högre lönsamhet
  • Affärsekonomi, att göra lönsamma affärer
  • Lön/skatt/moms
  • Ekonomiassistent
  • Ekonomi för icke-ekonomer

Nätverk